TEK Letselschade, uw geluk bij een ongeluk.
Bel 010 314 06 30 voor meer informatie

Disclaimer

TEK Letselschade & Advies B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van haar website: www.tekletselschade.nl.

TEK Letselschade & Advies B.V. is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die van of via deze website is verkregen.
TEK Letselschade & Advies B.V. is er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie gebruikt of raadpleegt. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Ondanks de constante zorg die TEK Letselschade & Advies B.V. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoeker mag nimmer auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, gebruiken, kopiƫren of op andere wijze verveelvoudigen zonder toestemming van TEK Letselschade & Advies B.V.

We staan u graag te woord!

Heeft u vragen? Bel 010 314 06 30 of e-mail ons dan gerust.